Teritorije bivše Jugoslavije pod vlašću Osmanskog carstva